Avís Legal

El present Avís legal regula les condicions generals d’accés i utilització del lloc web accessible en l’adreça URL www.sabiosalutbiomecanica.com (en endavant, Sabio), que Sabio posa a disposició dels usuaris d’internet. La utilització del lloc web implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest avís legal. En conseqüència, l’usuari de la pàgina web ha de llegir atentament el present avís legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la web, ja que el text podria patir modificacions a criteri del titular del web, o bé a causa d’un canvi legislatiu, jurisprudencial o en la pràctica empresarial.

En compliment de la Directiva 2009/136 / CE, desenvolupada en el nostre sistema per la segona secció de l’article 22 de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació, seguint les directrius de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, procedim a informar-lo/-la en detall l’ús que es fa en la nostra pàgina web.

1.- Titularitat del lloc web

Raó Social de l’Empresa: SaBio, Salut i Biomecànica
Domicili social: Crta. Nacional II, km 509
Població: Tàrrega
Província: Lleida
C.P.: 25300
C.I.F.: 78081199V
Telèfon de contacte: +34 686 659 114
Correu electrònic:  info@sabiosalutbiomecanica.com

2.- Objecte

El lloc web facilita als usuaris de la mateixa l’accés a informació i serveis prestats per Sabio a aquelles persones o organitzacions interessades en aquests.

3.- Accés i utilització de la web

 • 3.1.- Caràcter gratuït de l’accés i Utilització del web. L’accés al web té caràcter gratuït pels usuaris d’aquesta.
 • 3.2.- Registre d’usuaris. Amb caràcter general, l’accés i utilització del web no exigeix la prèvia suscripció o registre d’usuaris d’aquesta web.

4.- Continguts del web

 • L’idioma utilitzat pel titular a la web serà el castellà.
 • Sabio no es responsabilitza de la no comprensió o enteniment de l’idioma del web per l’usuari, ni de les seves conseqüències.
 • Sabio podrà modificar els continguts sense previ avís, així com suprimir i canviar aquests dins de la web, com la forma en què s’accedeix a aquests, sense cap justificació i lliurement, no responsabilitzant-se de les conseqüències que els mateixos puguin ocasionar als usuaris.
 • Es prohibeix l’ús dels continguts del web per promocionar, contractar o divulgar publicitat o informació pròpia o de terceres persones sense l’autorització de Sabio, ni remetre publicitat o informació valent-se per a això dels serveis o informació que es posen a disposició dels usuaris, independentment de si la utilització és gratuïta o no.
 • Els enllaços o híper-enllaços que incorporin tercers a les seves pàgines web, dirigits a aquest web, seran per a l’obertura de la pàgina web completa, no podent manifestar, directament o indirectament, indicacions falses, inexactes o confuses, ni incórrer en accions deslleials o il·lícites en contra de Sabio.

5.- Limitació de responsabilitat

 • Tant l’accés al web com l’ús no consentit que pugui efectuar-se de la informació continguda en la mateixa és de l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. Sabio no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar d’aquest accés o ús. Sabio no es fa responsable dels errors de seguretat, que es puguin produir ni dels danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l’usuari (maquinari i programari), o als fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, a conseqüència de:
  • La presència d’un virus a l’ordinador de l’usuari que sigui utilitzat per la connexió als serveis i continguts del web.
  • Un mal funcionament de navegador.
  • Ús de versions no actualitzades d’aquest.
 • Sabio no es fa responsable de la fiabilitat i rapidesa dels híper-enllaços que s’incorporin al web per a l’obertura d’altres.
 • Sabio no garanteix la utilitat d’aquests enllaços, ni es responsabilitza dels continguts o serveis als quals pugui accedir l’usuari per mitjà d’aquests enllaços, ni de bon funcionament d’aquestes webs.
 • Sabio no serà responsable dels virus o altres programes informàtics que deteriorin o puguin deteriorar els sistemes o equips informàtics dels usuaris en accedir al seu web o altres webs a les quals s’hagi accedit mitjançant enllaços d’aquesta web.

6.- Utilització de la tecnologia «Cookie»

 • El web no utilitza cookies ni qualsevol altre procediment invisible de recollida d’informació quan l’usuari navega per ella, respectant en tot moment la confidencialitat i intimitat d’aquesta.
 • * SI S’EMPREN COOKIES CONSULTAR COMUNICAT SOBRE ÚS DE COOKIES La web fa servir cookies, pot consultar la nostra Política de Cookies, que respecta en tot moment la confidencialitat i intimitat d’aquesta.

7.- Propietat intel·lectual i industrial

 • Són propietat de Sabio, tots els drets de propietat industrial i intel·lectual del web, així com dels continguts que alberga. Qualsevol ús del web o els seus continguts haurà de tenir un caràcter exclusivament particular. Qualsevol altre ús que suposi la còpia, reproducció, distribució, transformació, comunicació pública o qualsevol altra acció similar, de tot o part dels continguts del web, de manera que cap usuari podrà dur a terme aquestes accions sense l’autorització prèvia i per escrit de Sabio.

8.- Política de privacitat i protecció de dades

 • Sabio garanteix la protecció i confidencialitat de les dades personals, de qualsevol classe que ens proporcionin les nostres empreses i clients d’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
 • Totes les dades facilitades per les nostres empreses clients a Sabio o al seu personal, seran incloses en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat i mantingut sota la responsabilitat de Sabio, imprescindibles per a prestar els serveis sol·licitats pels usuaris.
 • Les dades facilitades seran tractades segons el Reglament de Mesures de Seguretat (Reial Decret 1720/2007 de 21 de Desembre), en aquest sentit Sabio ha adoptat els nivells de protecció que legalment s’exigeixen, i ha instal·lat totes les mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat per tercers. Tanmateix, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables. En cas que consideri oportú que se cedeixin les seves dades de caràcter personal a altres entitats, l’usuari serà informat de les dades cedides, de la finalitat de l’arxiu i del nom i adreça del cessionari, perquè del seu consentiment inequívoc al respecte.
 • En compliment del que estableix la RGPD, l’usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició. Per a això ha de contactar amb nosaltres a info@sabiosalutbiomecanica.com

9.- Legislació aplicable i jurisdicció competent

 • El present Avís Legal s’interpretarà i regirà de conformitat amb la legislació espanyola. Sabio i els usuaris, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, se sotmeten al dels jutjats i tribunals del domicili de l’usuari per a qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de l’accés o ús de la web. En el cas que l’usuari tingui el seu domicili fora d’Espanya, Sabio i l’usuari, se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de Sabio.